Thursday, 25 March 2010

Nogtans sal ek U dien

Stuur U lig en U waarheid dat die my lei en my bring na U heilige berg, na U woning! Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God!
Ps 43:3,4

No comments:

Post a Comment

Burn baby burn

I recently saw an episode of a series I am quite fond of and in one of the scenes the bride-to-be, busy planning finer details of their wed...