Posts

no matter your past

Image

Wat beteken die kruis vir my en jou?

Wat beteken die kruis vir my en jou... ·Genade? ·Liefde? ·Vergifnis? Ons weet almal min of meer/het al baie vrae geantwoord en verstaan in hul hart dat dit al die bg. kan wees en nog meer – vir elke mens is dit anders Maar wat verwag die Here van ons, nou, vandag? Wat moet die kruis daagliks vir ons beteken? Dink hieraan....ons leefwyse... ·Ons manier van praat: Skinder, vloek, negatief, murmureer, kritiseer ·Handel en wandel: Eerlik wees met claims, tydstate, getrou aan jou huweliksmaat, deernis, oggend en aandpraatjies moet dieselfde wees ·Ons gesindheid: Samaritaan, vrygewig,

Ascension day / Hemelvaart-dag

Image
Die graf is leeg vir jou en my..
dit beteken ons het oorwinning oor al ons issues en probleme op aarde
ons is vrygekoop van die sonde-las waaronder ons gepaard gaan

Ons het toegang tot die Vader en kan in verhouding met die 3-enige God wees
Die keuse is joune...

Begin with ME Father

Abba Father, please help me to be the woman I need to be... the kind of woman that pleases You...
1 Peter 3:1-6 This scripture reveals how a changed woman can be a powerful instrument for change in her husband’s life. The real adventure isn’t what God wants to do in your husband’s life; the jolts will come when you realize what He’s doing in your life!
The changed woman is submissive to her husband. “Wives, likewise, be submissive to your own husband.” 1 Peter 3:1 The Greek word for submissive, hupotassõ, means to be subject or subordinate, to literally place under.
The best illustration of submission comes from traffic. When you see the “merge” sign, you know that someone has to go first and someone has to go behind. Too often the I’m-going-to-go first battle causes frustration. Everyone knows that soon or later there is only going to be room for a single file of cars.
Submission has nothing to do with equality. The Son is not pouting around heaven going, “Why can’t I be the Father?” The …

Don't speak - don't move

Image
1 Kings 18v42..
So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground and put his face between his knees.
43 “Go and look toward the sea,”
·Elia het hom neergebuig en gebid
·Hy het reeds verklaar: “There is the sound of abundance of rain – (daar was NIKS tekens v reen nie. Hy het dit in geloof verklaar en in die gees ‘gehoor’) in v41
·Jou werk is om NET te fokus op God se werking in die geestelike – moenie loer of die reen (of antwoord op jou gebed) al sigbaar is nie.
·Bly neergebuig en BID en vertrou
·WANT jy wandel in lyn met God se wil en God se Woord
·Moenie in die vlees interfere nie – Hy IS besig
·V46: The hand of the Lord was on ElijahVoor ons praat of doen VRA EERS:
Am I [H A L T] ·Hungry
·Angry
·

Toe Vergifnis aan die kruis gesterf het….

Ons as christene het ‘n gesindheid begin inneem om dit wat vergeefbaar is, onvergeefbaar te maak. Jesus het soveel deurgemaak in Sy journey op aarde en toe Hy die dag aan die kruis sterf was dit met ‘n doel. Sy kruisdood het vir ons vergifnis gebring vir ons sondes, ons verkeerd; (ons verslawings, ons verkeerde gesindhede, ons losbandigheid, ons negatiwiteit, skinder, leuentaal, ongehoorsaamheid …)

Hoekom dan terwyl ons weet wat die Here ons al voor vergewe het, is dit so moeilik om ander om ons te vergewe. Hoekom is dit so maklik om eerder te oordeel en te kritiseer. Dit terwyl ons eerstehands vergifnis geproe en ervaar het en sooo oneindig dankbaar was toe ons besef het daar is vir ons foute genade!
Wat het van ons geword? Wat het van ons christene geword? Ons is veronderstel om ‘n veilige hawe te wees en al wat ons doen ons sit mense terug in tronke terwyl daar vryheid vir hul aangekondig is!