Posts

Showing posts from December, 2016

Don't speak - don't move

Image
1 Kings 18v42..
So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground and put his face between his knees.
43 “Go and look toward the sea,”
·Elia het hom neergebuig en gebid
·Hy het reeds verklaar: “There is the sound of abundance of rain – (daar was NIKS tekens v reen nie. Hy het dit in geloof verklaar en in die gees ‘gehoor’) in v41
·Jou werk is om NET te fokus op God se werking in die geestelike – moenie loer of die reen (of antwoord op jou gebed) al sigbaar is nie.
·Bly neergebuig en BID en vertrou
·WANT jy wandel in lyn met God se wil en God se Woord
·Moenie in die vlees interfere nie – Hy IS besig
·V46: The hand of the Lord was on ElijahVoor ons praat of doen VRA EERS:
Am I [H A L T] ·Hungry
·Angry
·