Tuesday, 3 June 2014

Hy weet

In die eenvoud van ons geloof, staan ons met naakte harte voor God.
Hy sien alles
Weet alles
Verstaan alles

No comments:

Post a Comment

Moses is dead

The book of Joshua has a very interesting start. God speaks to Josh and is very matter of fact. Moses is dead (boom) and this is what yo...