Friday, 27 January 2012

Jy sal kan

...jy sal kan doen wat jy moet doen en jy sal slaag' (Josua 1:8). 2)
God het vir Josua gesê, '...moenie bang wees nie...want jou God die Here sal by jou wees, oral waar jy gaan' (Josua 1:9). 

No comments:

Post a Comment

oh how He loves is

I recently meditated on Genesis 3.21 - and once again realised how much God must have love His Adam and Eve. When they sinned against...