Tuesday, 4 November 2014

Gebed

Gebed is die wierook van ons hart wat opstyg na God vanaf die altaar van gebrokenheid aangeblaas deur die brandende asem van die Heilige Gees

No comments:

Post a Comment

oh how He loves is

I recently meditated on Genesis 3.21 - and once again realised how much God must have love His Adam and Eve. When they sinned against...